12.25.2011

Haromkah Muslim Mengucapkan Selamat Hari Natal

Haromkah Muslim Mengucapkan
Selamat Natal?

Suatu hal yang memprihatinkan di zaman ini ketika wala’ wal bara’ sudah tidak diindahkan lagi, mungkin ini dikarenakan ketidaktahuan/kejahilan kaum muslimin. Banyak kita saksikan di mall2, perkantoran2, sekolah-sekolah, dan surat-surat kabar yang notabene muslim mengucapkan selamat natal kepada kaum Nashara. Mengapa tidak boleh?
Bukankah ucapan selamat natal itu hanya sebagai bentuk toleransi semata? Bukankah kita tetap shalat dan tidak mengikuti agama mereka? Bukankah… bukankah… Stop!

Baca fatwa ulama berikut ini berkaitan tentang ucapan selamat natal kepada kaum Nashara. Lajnah Daimah ditanya: “Apa hukum Islam tentang memberi ucapan selamat untuk kaum Nashara dalam hari raya mereka sebab saya mempunyai paman yang tetangganya seorang nashrani, dia mengucapkan selamat kepadanya dalam hari-hari raya, dan perayaan-perayaan. Demikian pula dia mengucapkan selamat kepada pamanku itu pada saat hari raya, perayaan tertentu, dan setiap ada acara. Apakah dibolehkan mengucapkan selamat seorang muslim kepada nashrani
dan nashrani kepada muslim dalam perayaan dan hari raya mereka? Berilah fatwa untuk kami semoga Allah membalas kebaikan kepada kalian. Lajnah Daimah menjawab: “Tidak boleh seorang muslim mengucapkan selamat kepada kaum nashara dalam pada hari- hari raya mereka. Sebab demikian itu termasuk bentuk tolong-menolong di atas dosa dan sungguh kami telah dilarang melakukannya.

Allah Ta’ala berfirman: ﺎَﻟَﻭ ﺍﻮُﻧَﻭﺎَﻌَﺗ ﻰَﻠَﻋ
ِﻥﺍَﻭْﺪُﻌْﻟﺍَﻭ ِﻢْﺛِﺈْﻟﺍ “Janganlah kalian tolong menolong diatas dosa dan permusuhan”. (QS. Al Maidah :1).
Demikian pula hal itu menyebabkan dia sering bertemu dengan mereka, melakukan sesuatu yang mereka cintai, dan mengesankan ridha dengan apa yang mereka perbuat dengan syi’ar- syi’ar mereka dan ini tidak diperbolehkan. Yang wajib adalah menampakkan permusuhan kepada mereka dan menjelaskan kebenciannya,sebab mereka
telah memusuhi Allah Azza waJalla,menyekutukan-Nya, dan menisbatkan kepada-Nya istri dan anak.

Allah Ta’ala berfirman: ﺎَﻟ ُﺪِﺠَﺗ ﺎًﻣْﻮَﻗ َﻥﻮُﻨِﻣْﺆُﻳ ِﻪَّﻠﻟﺎِﺑ ِﻡْﻮَﻴْﻟﺍَﻭ ِﺮِﺧﺂْﻟﺍ َﻥﻭُّﺩﺍَﻮُﻳ ْﻦَﻣ َّﺩﺎَﺣ َﻪَّﻠﻟﺍ ُﻪَﻟﻮُﺳَﺭَﻭ ْﻮَﻟَﻭ ﺍﻮُﻧﺎَﻛ ْﻢُﻫَﺀﺎَﺑﺁ ْﻭَﺃ ْﻢُﻫَﺀﺎَﻨْﺑَﺃ ْﻭَﺃ ْﻢُﻬَﻧﺍَﻮْﺧِﺇ ْﻭَﺃ ْﻢُﻬَﺗَﺮﻴِﺸَﻋ َﻚِﺌَﻟﻭُﺃ َﺐَﺘَﻛ ﻲِﻓ ُﻢِﻬِﺑﻮُﻠُﻗ َﻥﺎَﻤﻳِﺈْﻟﺍ
ُﻪْﻨِﻣ ٍﺡﻭُﺮِﺑ ْﻢُﻫَﺪَّﻳَﺃَﻭ “Kamu tidak mendapati satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir saling cinta mencintai dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasul-Nya, meskipun mereka adalah bapak-bapak mereka, atau anak-anak mereka, atau saudara-saudara mereka, atau karib kerabat mereka. Mereka itulah yang Allah mencatat pada mereka keimanan dan menguatkannya dengan ruh dari-Nya.” (QS.Al-Mujadilah:22).

Dan firman-Nya ْﺪَﻗ ْﺖَﻧﺎَﻛ ْﻢُﻜَﻟ ٌﺓَﻮْﺳُﺃ ٌﺔَﻨَﺴَﺣ ﻲِﻓ َﻢﻴِﻫﺍَﺮْﺑِﺇ َﻦﻳِﺬَّﻟﺍَﻭ ُﻪَﻌَﻣ ْﺫِﺇ ﺍﻮُﻟﺎَﻗ ْﻢِﻬِﻣْﻮَﻘِﻟ ﺎَّﻧِﺇ ُﺀﺁَﺮُﺑ ْﻢُﻜْﻨِﻣ ﺎَّﻤِﻣَﻭ َﻥﻭُﺪُﺒْﻌَﺗ ْﻦِﻣ ِﻥﻭُﺩ ِﻪَّﻠﻟﺍ ﺎَﻧْﺮَﻔَﻛ ْﻢُﻜِﺑ ﺍَﺪَﺑَﻭ ﺎَﻨَﻨْﻴَﺑ ُﻢُﻜَﻨْﻴَﺑَﻭ ُﺓَﻭﺍَﺪَﻌْﻟﺍ ُﺀﺎَﻀْﻐَﺒْﻟﺍَﻭ ﺍًﺪَﺑَﺃ ﻰَّﺘَﺣ ﺍﻮُﻨِﻣْﺆُﺗ
ُﻩَﺪْﺣَﻭ ِﻪَّﻠﻟﺎِﺑ … “Sungguh bagi kalian suri tauladan yang baik pada Ibrahim dan orang- orang yang bersamanya,tatkala mereka berkata kepada kaumnya: sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah dari selain Allah,kami mengingkari kalian dan telah nampak antara kami dan kalian
kebencian dan permusuhan selama-lama-
Nya hingga kalian beriman kepada Allah semat”. (QS.Al-Mumtahanah:4).

Semoga Allah memberi taufiq, shalawat dan salam kepada Nabi kami Muhammad sollollohu 'alaihi wasallam beserta keluarga, dan para sahabatnya. Amin.

Lajnah Daimah,untuk pembahasan ilmiyah dan fatwa Pimpinan: Abdul Aziz bin Abdullah bin Baaz, Wakil ketua: Abdurrazzaq Afifi, Anggota: Abdullah Ghudayyan Sumber : (Fatawa al-lajnah:3/no: 11168) Diambil dari salafybpp. com

0 komentar:

Posting Komentar

Assalamualaikum.
Untuk memperbaharui blog ini komentar anda sangat saya harapkan.
- Komentar anda sangat berarti buatku.
- Komentar anda sangat berharga bagiku.
- Komentar anda adalah kebangga'anku.

Berilah komentar yang dapat membuat saya merasa nyaman dan bergairah untuk terus memperbaharui situs ini.

komentar anda sangat membantu saya untuk terus berkarya. (~_~)

Terimakasi karena sudah berkunjung!

Jazakumulloh khoiron katsir.

MASUK DENGAN AKAUN FACEBOOK

SOHABAT BLOGGER

iLmoe Mp3 Kajian

JUMLAH & LOKASI PENGUNJUNG

free countersLocations of Site Visitors

PENGELOLA SITUS

Foto saya
Waikewak (kampung halamanku), Larantuka, Nusa Tenggara Timur, Indonesia
Assalamualaikum. Saya hanyalah orang bodoh yang mau belajar dan beramal sesuai dengan AsSunnah. Daerah Asalku: Flores Timur (NTT) Indonesia. TTL: Waikewak (kampung halamanku) 15/03/1982. Pendidikan Dasar/Lanjutan. MIS :(Madrasa Ibtidai'iyyah Swasta) Waikewak - NTT - Indonesia. MTS/N : (Waiwerang - NTT - Indonesia. SMA/SMK : YP PGRI Makassar/ujung pandang. Tamat pendidikan tahun 2000-2001. Adapun blog/situs yang saya kelola sa'at ini adalah sebuah situs utama yang saya kelola melalui Hanphone (HP) Nokia 5230, dan Insya Alloh melalui situs ini kalau tidak ada halangan saya akan terus update Album-album dalam bentuk mp3, sekiranya layanan ini kurang memuaskan dihati para ikhwan dan akhwat sekalian diharapkan untuk tetap bersabar hehe.. , Akhir kata selamat untuk menikmati.

  © Download mp3 GEMMA SHOLAWAT DAN QOSIDAH by Gusari Sapoetra Noermandiri Bethan Al Waikewaki 2009

Back to TOP